Logo Yến Sào Phú Yên - Mobile

Các loại giấy chứng nhận

 

1. Kết quả phân tích thành phần các mẫu tổ yến sào:

* Kết quả phân tích thành phần của mẫu tổ yến sào thô:

 

Kết quả phân tích mẫu tổ yến sào thô 1


 

* Kết quả phân tích thành phần của mẫu tổ yến sào sơ chế:

 

Kết quả phân tích mẫu tổ yến sào sơ chế 1 Kết quả phân tích mẫu tổ yến sào sơ chế 2

 

 

2. Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

 

3. Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tổ yến sào:

 

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tổ yến sào

 

 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM

 • Truy cập trang web Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của Bộ Kế hoạch & Đầu tư:
 • URL: http://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Nhập mã số doanh nghiệp: 0311826198 rồi click chuột vào nút [Tìm kiếm]
 • Click chuột vào nút [Xem] ở cột "Thao tác" thì sẽ xuất hiện trang "THÔNG BÁO V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp".

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

5. Thông tin Website TMĐT bán hàng đăng ký với Bộ Công Thương

 

Đăng ký website thương mại điện tử

 • Truy cập trang web Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương:
 • http://online.gov.vn
 • Nhập tên website: yensaophuyen.vn hoặc
 • Nhập tên doanh nghiệp: Yến Sào Phú Yên vào ô Tìm kiếm
 • Click chuột vào nút [Tìm kiếm]
 • Click chuột vào nút xem ở cột "Xem chi tiết"
 • HOẶC vào trực tiếp bằng link này (đang ví dụ):
 • http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=3071


DMCA.com